קניון סי-מול - אשדוד

עיקרי הפרויקט: קניון סי-מול אשדוד - מרכז הקניות שהוקם ב-2003 ובו מתחם בתי הקולנוע היחיד בעיר, עבור שיפוץ ושדרוג משמעותי. שיפוץ מרכז הקניות יתבצע בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר, בדגש על שיפור חוויית הלקוח ויצירת נגישות מלאה.

מזמין: JTLV Jerusalem Tel-Aviv Investments

אדריכלות: גדי שמיר ופיני וינברג

פיקוח: אפשטיין ניהול פרויקטים

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://sadep.co.il/images/CMALL

Date: 03rd June, 2016