BSR 3

מזמין העבודה: קבוצת ב.ס.ר בע"מ ; מבוא הירקון בע"מ

מיקום: בני ברק

עיקרי הפרויקט: מגדל בסר 3 ממוקם באזור התעשייה החדש של בני ברק לצד מגדלי בסר 1 ו 2 בסר 3 הינו מגדל משרדים שתוכנן בסטנדרטים גבוהים. 35 קומות מעל קומת מסחר ומעל ארבעה מרתפי חניה.

א.שדה פרויקטים ביצעה את עבודות הגמר המגדל, במשרדים השונים בתכליתם ובעיצובם והביאה את לקוחותיה, בעלי המשרדים, ושוכריהם, להגשמת חלומם בבניית סביבתם העסקית

אדריכל הבניין: ישר אדריכלים

אדריכלים מובילים: גיא עזריאלי, חגי נגר, אלי הכהן

 

 מערכות: קבוצת מנורה.

 • IMG_0760
 • IMG_0763
 • IMG_0766
 • IMG_0767
 • IMG_0771
 • IMG_0773
 • IMG_0778
 • IMG_0783
 • IMG_0789
 • IMG_0796
 • IMG_0798
 • IMG_0800
 • IMG_0801
 • IMG_0806
 • IMG_0807
 • IMG_0810
 • IMG_0813
 • IMG_0818