Our Project

פרויקט נגרות - הבינתחומי הרצליה

מיקום: המרכז הבינתחומי הרצליה - בניין פסיכולוגיה

עיקרי הפרויקט: עבודות עץ באודטוריום - דלתות, ציפוי קירות, שולחנות רחף, במה ועמדת מרצה

 •  10
 •  11
 •  12
 •  13
 •  14
 •  2
 •  3
 •  4
 •  5
 •  6
 •  7
 •  8
 •  9
 •  1