Our Project

המרכז הרפואי לגליל

מזמין העבודה: עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל
מיקום: נהריה
עיקרי הפרויקט: אנו מקימים את המערך הקרדיולוגי במרכז הרפואי לגליל, שנבנה מעל חדר מיון פעיל ומאוכלס. במסגרת הפרויקט אנו נדרשים לתיאום מדויק עם כלל הגורמים - כל כניסה של עובד לשטח וכל אספקה של חומר לפרויקט צריכים להיות מתוכננים ומתואמים מראש, זאת בנוסף לשמירה על ניקיון וסדר שלא יפריעו לתפקודו של חדר המיון.
הפרויקט כולל עבודות בטון, גמר ומערכות, בשטח של כ- 3,000 מ"ר בהם יוקמו מחלקת אשפוז קרדיולוגית, יחידת טיפול נמרץ לב, חדרי ניתוח וחדרי צנתורים מתקדמים. כיוון שהחדרים צריכים להיות סטריליים אנו משתמשים בחיפוי של פורמייקה עבה מאוד (HPL) שאינה פולטת חלקיקים וקלה לניקוי. על מנת למנוע זליגת קרינה במתחמים כמו חדרי האולטראסאונד, משולבת עופרת במחיצות ובדלתות. את הפרויקט הזמינה עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל. עמותה הפועלת לקידום שירותי הרפואה לכ-600,000 תושבי האזור. הקמת המערך הקרדיולוגי היא חלק מראיה כוללת של העמותה לשיפור הטיפול והשירות הרפואי לתושבי הגליל.

אדריכל: יובל גני 
פיקוח: דורון דוד