Our Project

מכבי חיפה

תאי צפיה ומתחמי ציוד במגרש הכדורגל החדש של מכבי חיפה. השלב הראשון כבר יצא לדרך והוא כולל עבודות גמר, מערכות חשמל, אינסטלציה ומיזוג אוויר בחדרי הציוד והאחסון, מתחם המכבסה ובתאי הצפייה. בשלב השני נטפל בחדר משפחות השחקנים, משרדי ההנהלה ומתחם מכירת כרטיסים. בעתיד מתוכננים להיבנות מוזיאון מכבי חיפה ומתחם רפואי לספורטאים.
אדריכל: עמי בק 
נהל פרויקט: יניב אליה 
משרד פיקוח: אמיר שילוני

 

  • SA3_6509 1024x683
  • SA3_6535 1024x683
  • boxes 1 1024x489
  • boxes 2 1024x489