Our Project

משרדי "דור חדש"

עיקרי הפרויקט: לוח זמנים זאת לא המלצה. התבקשנו לעמוד בדד-ליין של חודשיים והצלחנו לעמוד בו במסגרת פרויקט משרדי "דור חדש" בשוברים. הפרויקט המאתגר כלל כ-300 מ"ר של פרקט תחתיו פילסנו את הרצפה בעזרת יציקת מדה, חלל מרכזי ובו מבואה שבנויה ממחיצות בלגיות שקופות, חלון ראווה מסביב לחדרים וקיר אבנים מרכזי. העבודה כללה גם עבודות גמר, מערכות חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר, גילוי אש ותאורה.

אדריכל: חגי נגר

פיקוח: אלון זוהר מטעם יקירה מוסטיק מזמינת העבודה

מנהל פרויקט: יניב אליה

 

  • p1629741580-o616112499-4
  • p1743251151-o616112499-4
  • p1799006776-o616112499-4
  • p1808695890-o616112499-4
  • p1860906380-o616112499-4
  • p1863855108-o616112499-4