SAP

עיקרי הפרויקט: ענקית התוכנה העולמית SAP רכשה קרקע לטובת משרדים חדשים בישראל, ו-א.שדה פרויקטים זכתה ללוות את הפרויקט. המשרדים החדשים, שישמשו את מעבדות הפיתוח וזרוע המכירות של SAP ויקלטו 750 עובדים, יוקמו על שטח בגודל של כ-11,000 מ"ר באזור התעשייה הצפוני של רעננה.

חברת SAP, שחרטה על דגלה את נושא הקיימות, מתכוונת לספק לעובדים סביבת עבודה חדשנית וידידותית לסביבה. תהליכי התכנון החלו לאחרונה כשעל כתפינו האחריות לכל עבודות הגמר והמערכות של הפרויקט. הפרויקט עתיד להסתיים עד סוף 2016,

 

  • SAP

Date: 03rd June, 2016